Wednesday, January 04, 2006

Boikott Israel!

Stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen (Frp) hadde i Drammens Tidende eit lesarbrev som provoserte meg ein av dei første dagane i det nye året. Her slo stortingsrepresentanten, som også er styrelem i "Israels venner" (sjå gjerne http://www.dagbladet.no/nyheter/2002/04/04/322633.html for å finna ut meir om denne gruppa. Eit søk i Google gjev også fleire oppslag i Dagen), fast at jødehatet veks i Noreg. Årsaka til at Knudsen hevdar dette, er Sør-Trøndelag fylkeskommune sitt fornuftige vedtak om boikott av apartheidstaten Israel.

Vel, eg svarte med dette innlegget. Eg vonar det kjem på prent i morgon:

"Boikott Israel!

Stortingsrepresentant og styremedlem i ”Israels venner”, Ulf Erik Knudsen, går i Drammens Tidende 2.januar til et rabiat angrep på ymse enkeltpersoner og grupperinger i forbindelse med Sør-Trøndelag fylkeskommunes vedtak om boikott av Israel fra i fjor høst. De muslimske menighetene Knudsen rasler med sablene mot, får svare for seg sjøl. Jeg får heller prøve å svare på beskyldningene om jødehat mot store deler av det politiske spekteret i Norge.

Knudsen raser rett i baret og kaller all kritikk av staten Israel jødehat. Han kritiserer tilhengere av boikott for teknologifiendtlige og motstandere av moderne film. Dermed har Knudsen gått glipp av hvorfor fylkestinget i Sør-Trøndelag gjør noe alle antirasister burde gjøre, nemlig å boikotte apartheidstaten Israel. Israel er verdens eneste stat som er basert på et reint etnisk grunnlag. For å skape større plass til seg og sine, okkuperer Israel Gaza, Vestbredden og Golanhøyden. Denne okkupasjonen er i strid mot folkeretten, men har på grunn av store økonomiske og strategiske interesser, støtte fra verdens eneste supermakt, USA, og store deler av den vestlige verden. Å være mot dette og å støtte palestina-arabernes rett til en egen stat, er altså jødehat, mener Knudsen.

Så lenge Israel nekter å innrømme arabere like rettigheter som andre innbyggere i staten Israel og å trekke seg ut fra de okkuperte områdene, må Israel møtes med reaksjoner. Overgrep mot palestinere må fordømmes på det skarpeste. Et viktig virkemiddel her, er handelsboikott. Vi som forbrukere kan la være å kjøpe israelske varer for å vise vår avsky mot de israelske myndighetenes rasisme og for å støtte palestina-arabernes rett til en egen stat.

Siden midten på nittitallet og Osloavtalen har Israel misbrukt forhandlingssituasjonen til å utvide de ulovlige bosetningene, til å annektere mer land og til å nekte palestinske flyktninger rett til å vende tilbake til områdene de opprinnelig kommer fra. Alt dette er stikk i strid med folkeretten. Likevel vil Israel holde på med dette så lenge de ser seg tjent med å føre denne politikken. Så lenge ingen sier i fra, vil Israel heller ikke stoppe undertrykkinga av palestinerne.

Norge boikotta Sør-Afrika fra sekstitallet helt til apartheidregimet falt i 1994. Det er på tide at Norge tar til orde for en internasjonal boikott av en annen apartheidstat, nemlig Israel, til folkeretten blir fulgt og Israel trekker seg ut av alle okkuperte områder, river muren og innrømmer arabere like rettigheter som øvrige innbyggere i staten Israel.

Er dette jødehat? Vel, jeg mener ikke det. Knudsen er velkommen til å begrunne hvorvidt disse krava som Sør-Trøndelag fylkeskommune har stilt seg bak er jødehat, men jeg venter meg litt mer presisjon fra en stortingsrepresentant enn det han viste i Drammens Tidende 2.januar."

Å skriva lesarbrev er gøy, og det er pokker meg vorte endå meir morosamt etter at også lesarbrevspaltene tok i bruk e-post som høve til å senda inn.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home