Saturday, January 07, 2006

Halvorsens retrett

Ein hendigsfull dag i dag. Sharon ligg for døden (overlever han helga?), Ahonen og Janda hamna likt i hoppveka for første gongen i historia og Kristin Halvorsen skal visst ha blamert regjeringa ved å seia at ho ikkje et Carmel-frukt.

Eg vart forbanna på fru Halvorsen - igjen. Ho har tydelegvis ikkje bein nok i nasen til å stå for partiets politikk - jamvel om ho er leiar av skiten. For eit ordentleg skitparti - det er SV.

For somme ting skal det altså ikkje vera lov å meina når ein er finansministar i SV si verd. Det finst mange gode grunnar til å boikotta Israel og at SV her verkeleg kunne ha markert seg i ei sak med brei folkeleg oppslutnad, noko som kan henda hadde stogga fallet mot sperregrensa på meiningsmålingane. Litt informasjon om Israel og apartheidpolitikken frå nøkternt hald kunne me også ha fått. SVarar og SUarar osb.kunne vera med på å byggja opp Palestinakomiteen (www.palestinakomiteen.no) i Noreg til ein verkeleg brei front osb., osb.

Men det er tydeleg at dei fine middagane og gallaane som me så ofte har sett Halvorsen på veg til i det siste, etter at dei vart med i regjering, er viktigare for SV-leiaren.

I same magedraget kan ein jo også minna LO om boikottvedtaket dei hadde mot Israel medan DNA var i opposisjon. Om landets største organisasjon kunne gå inn for boikott... The Sky is the Limit, akkurat som for Roar Ljøkelsøy og Bjørn Einar Romøren.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home